okt 25
Kick-Off vedrørende Nordenfjeldske Seileruke

På vegne av  Hovedkomiteen for Nordenfjeldske seileruke 2017 innkaller / inviterer  jeg med dette alle foreningens medlemmer til oppstartmøte

onsdag 26. oktober kl 19.00
-
i lokalene til Auto 8-8 på Løkkemyra ( NB)

Det blir servert snacks og vin / øl samt alkoholfritt alternativ ved ankomst.

Program :

  1. Innledning og oversikt over de foreløpige planer, tidslinje  -  Arrangementkomiteen.
  2. Bildekavalkade tidligere arrangementer mv -  Rune Djuvsland
  3. Utdeling av effekter - Arrangementkomiteen
  4. Separatmøter for de enkelte komiteer med oppstart av sitt arbeide – komiteenes ledere

    Ressurskomiteens medlemmer forutsettes trukket inn i arbeidet ved behov. På denne kvelden 26. oktober skal medlemmene i ressurskomiteen  se nærmere på og presentere en plan for hva foreningen bør gjøre for å yte en best mulig service overfor familier og tilreisende i følge med deltagere i seilerukens regattaer.
  5. Hyggelig samvær om et felles meget interessant arrangement.

 

Seilforeningens ordinære styre har gjort nødvendig forarbeide med Styringsnotat som angir rammene for arrangementet i 2017 samt foreløpig komiteplan med angivelse av komiteledere.  Komiteplanen er foreløpig og jeg håper mange flere setter seg på listen på møtet onsdag 26. oktober. Vedlagt følger styringsnotatet, komiteplanen, styreprotokollen fra foreningens ordinære styre samt en adresseliste over de som pt står på listen.  Jeg anbefaler alle å lese igjennom dokumentene før møtet.

Vel møtt til en spennende , engasjerende og ikke minst nødvendig kveld som jeg håper mange finner å kunne prioritere !

Med vennlig hilsen

Kjell H. Visnes
Styreformann Kristiansunds seilforening

okt 25
Sparebank 1 Nordvest blir hovedsponsor

Den lokale sparebanken var tilbudt oss en kontrakt som hovedsponsor for Nordenfjeldske Seileruke 2017. I tillegg går de inn som hovedsponsor for årene 2018 og 2019.

okt 19
Fem tips til rekruttering av unge frivillige

Frivillig arbeid er den desidert største bidragsyteren til norsk idrett. Faktisk kan den årlige frivillige innsatsen i idretts-Norge estimeres til 18,5 milliarder kroner. Likevel blir frivillighetsgenerasjonen stadig eldre. Hvordan kan idrettslag som er avhengig av frivilligheten møte denne utfordringen?

Har ditt idrettslag lykkes med å rekruttere unge frivillige? Tips oss om hvordan her.

I etterkant av Ungdoms-OL på Lillehammer utarbeidet et frivillighetsråd konkrete tiltak til kulturminister Linda Hofstad Helleland om hvordan man kan rekruttere enda flere unge frivillige til norsk idrett. Se anbefalingene fra Frivillighetsrådet her.

Her er mine fem tips, basert på frivillighetsrådet, spørsmål jeg får fra idrettslag og egne erfaringer som frivillig.

1. Identifiser arbeidsoppgaver

I et idrettslag er det mange og varierte arbeidsoppgaver som må gjennomføres for at hjulene skal gå rundt. Skaff oversikt over alt klubben gjør og diskuter hvordan man kan invitere de unge til å bidra. Skal ditt idrettslag arrangere turnering og trenger DJ? Spør Johanne (16) om det er noe hun kan gjøre. Gi så ansvar i etapper og øk ut fra engasjement og interesser.

2. Spør!

Dette tipset er kanskje det enkleste av de alle. Ta en sjekk med trenere og lederne i klubben om det finnes potensielle unge frivillige i idrettslaget. Kanskje treneren har sett en utøver med engasjement utover sin egen aktivitet. Kanskje har noen kompetanse som idrettslaget kan dra nytte av? Ønsker ikke utøveren å konkurrere lenger, finnes det nok av andre muligheter i idrettslag til å forbli en del av miljøet.

3. Tilby kurs- og kompetansetiltak

Inviter de unge til å ta kurs! En undersøkelse fra Synovate viser at 63 % av alle ungdommer i idretts-Norge aldri får spørsmål om å ta et kurs. Både Norges idrettsforbund, idrettskretser og særforbund arrangerer kurs. Se en del av utvalget her. Verdt å nevne er at de aller fleste unge frivillige rekrutteres som dommere eller trenere. Det er de enkelte særforbundene som organiserer disse kursene. Kontaktinformasjon til alle særforbund finner du her. Og husk; én ung frivillig vil mest sannsynlig rekruttere flere unge representanter.

4. Gi anerkjennelse for innsatsen

Ungdoms-OL på Lillehammer lykkes med å engasjere en ny generasjon frivillige. Over halvparten av de 3200 frivillige var yngre enn 30 år. 800 av dem hadde ikke engang fylt 20 år. I en studie om de frivillige er det spesielt ett funn jeg vil trekke frem. I et forsøk på å se forskjellen mellom de unge og eldre frivillige kom det tydelig frem at de unge i større grad ønsker å ha en attest på at man har jobbet som frivillig. I et samfunn hvor høyere utdanning stadig blir mer vanlig, opplever unge jobbsøkere at frivillig arbeid kan være verdifullt å ha på en CV. Sørg for at innsatsen formelt anerkjennes og bidra som referanse

5. Sørg for å ha gode mentorer

Forskning viser at de som er frivillige i ung alder har en høyere sannsynlighet for å delta senere i livet. Derfor er det avgjørende at det første møte med frivilligheten oppleves positivt. Etablering av gode mentorordninger og god oppfølging er viktig for at de unge skal oppleve innsatsen som utviklende og meningsfull. Det er lov å gjøre feil og å lære av det. For å vokse trenger de unge ansvar og samtidig få god oppfølging. Og husk; ikke vær gjerrig med rosen!

Er du interessert i ung frivillighet? Les hvordan Runa Møller Tangstad og Inger Johanne Warholm startet Young Active i Nordland, da de var 15 år gamle.

Har ditt idrettslag lykkes med å rekruttere unge frivillige? Tips oss gjerne om hvordan her.


Kilde: Norges idrettsforbund

Av: Kathrine Godager, rådgiver Norges idrettsforbund