Innhold
1
Historie
Allerede i 1915-16 gikk en del av stedets unge seilere sammen om å kjøpe et par seilbåter til byen. Kristiansunds Seilforening ble stiftet 1. august 1917, i følge avisreferat dagen etter. Første generalforsamling ble holdt 13. august. Ved starten var det 70 medlemmer og 11 båter tilsluttet: 1 tolvmeter og 10 syvmetere. 
Til første regatta (kappseilas) 16/10 1917 tilkom to nye båter og medlemstallet rundet 100. Det første styret var: Henrich Loennechen, formann; William Lossius, viseformann; Otto Dahl, sekretær; Karl Sylthe, kasserer; Hans Schnitler, Sigurd Loennecher og Axel Thingvold, styremedlemmer. Varamenn: Halfdan Backer og Jens Gundersen. 

PS! en lengre artikkel av Odd Williamsen v/Nordmøre Museum blir presentert i Årboka for 2017 (jubileumsåret)

 

 

 I fokus